Đất trong quy hoạch có được chuyển nhượng hay không?

Cùng với đó, toàn bộ diện tích thửa đất thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân theo Quyết định số 1931/UBND-TP (ngày 3/10/201)3 của UBND thành phố Hải Phòng (Quy hoạch TG23-17).

Tôi có một mảnh đất diện tích 64,5m2 tại số 44/47, đường Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng đã được cấp sổ đỏ từ năm 2014. Hiện gia đình tôi muốn chuyển nhượng diện tích đất này nhưng không được bởi bên nhận chuyển nhượng cho rằng đất đang trong quy hoạch.
Xin hỏi, diện tích đất của tôi đang nằm trong quy hoạch nào và quy hoạch đó có còn hiệu lực hay không? Liệu tôi có được chuyển nhượng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Đất nằm trong quy hoạch từ lâu không công điều chỉnh/hủy bỏ, không triển khai thì người dân có được giao dịch chuyển nhượng? Cơ quan, tổ chức nào chịu trách nhiệm công bố những quy hoạch chi tiết thuộc địa bàn quận? Nếu quy hoạch chi tiết không được công bố công khai thì có vi phạm pháp luật không?
Bùi Khắc Tiệp (Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Được chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch?
dattrongquyhoach-6726

Trả lời
Thông qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, địa chỉ số nhà 44/47, đường Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng được thể hiện là thửa đất số 257, tờ bản đồ số 9 bản đồ địa chính năm 2002 đứng tên ông Bùi Văn Ngạc và bà Nguyễn Thị Của.
UBND quận Lê Chân đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào ngày 21/01/2014 cho ông Bùi Văn Ngạc và bà Nguyễn Thị Của, số vào sổ CH 00013/HK, số phát hành BS 494321; thửa đất số 257, tờ bản đồ số 9 bản đồ địa chính năm 2002 với diện tích 64,5m2.
Cùng với đó, toàn bộ diện tích thửa đất thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân theo Quyết định số 1931/UBND-TP (ngày 3/10/201)3 của UBND thành phố Hải Phòng (Quy hoạch TG23-17).
Thửa đất này hiện chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất, bởi vậy người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo Điều 167 và Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 như chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn và thừa kế quyền sử dụng đất.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *