Bổ sung đất trên sổ đỏ như thế nào ?

Do đó, trong trường hợp của bạn, đối với phần diện tích đất lâu nay vẫn sử dụng nhưng chưa được UBND cấp huyện chính thức công nhận trên sổ đỏ thì có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận để được xem xét, giải quyết.
sodo-d901
Hỏi: Gia đình tôi gồm 9 người, đã sinh sống trên một thửa đất 1.358m2 nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi làm sổ đỏ địa chính lại chỉ ghi có 1.250m2. Xin luật sư cho biết, nay tôi có thể làm lại sổ đỏ đối với toàn bộ phần đất mình đang ở được không?
Phan Thị Thu Lê (huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu)
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 Luật Đất đai 2013, cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này song đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, đồng thời hiện được UBND cấp xã xác nhận đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch chi tiết thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trong khi đó, Khoản 1, Điều 143 Luật Đất đai 2013 quy định rằng đất ở của cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng các công trình phục vụ đời sống, xây dựng nhà ở, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
Do đó, trong trường hợp của bạn, đối với phần diện tích đất lâu nay vẫn sử dụng nhưng chưa được UBND cấp huyện chính thức công nhận trên sổ đỏ thì có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận để được xem xét, giải quyết.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *